Poradnia pedagogiczno-psychologiczna

Poradnia-header.jpg

Serwis Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie

Witamy na naszej stronie!

Email

altPoradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Mławie udziela dzieciom (od urodzenia) i młodzieży (do 19 roku życia, a niepełnosprawnym do 24 r. zycia) pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Teren działania poradni obejmuje powiat mławski. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, uczęszczającym do przedszkoli, szkół i placówek znajdujących się na terenie działania poradni oraz ich rodzicom i nauczycielom. W przypadku dzieci (młodzieży) nie uczęszczających do szkoły (przedszkola) i ich rodziców Poradnia udziela pomocy ze względu na miejsce zamieszkania na terenie powiatu mławskiego. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mławie jest placówką właściwą do orzekania o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu mławskiego.

Poprawiony ( niedziela, 28 lutego 2010 11:21 )
 
Twoja aktualna pozycja: Start Poradnia